Begeleiding van het kraambed

De eerste acht dagen na de bevalling noemen we het kraambed.
In deze periode zorgt de kraamverzorgster voor moeder en kind. Haar werkzaamheden bestaan uit de verzorging van de baby en de uitleg hierover. Een belangrijk onderdeel hiervan is de ondersteuning bij de borstvoeding.
Ook meet zij de temperatuur bij moeder en kind, voelt dagelijks naar de stand van de baarmoeder en controleert eventuele hechtingen en de hoeveelheid bloedverlies. Bij de baby let zij op het drinkgedrag, houdt de groei in de gaten en let op of de baby voldoende plast en poept.
Tussen de vijfde en de zevende dag wordt de hielprik en de gehoortest gedaan door een medewerker van de GGD. De hielprik is een landelijk onderzoek die sinds januari 2007 het bloed test op een aandoening van de schildklier, een aandoening van de bijnier,een bloedziekte(sikkelcelziekte) en een aantal stofwisselingsziektes. Over deze test wordt in de laatste maand van de zwangerschap uitleg gegeven tijdens het spreekuur van de verloskundigen.

Knipsel.PNG Folder Screeningen bij pasgeborenen

De kraamverzorgster belt de verloskundige als er problemen zijn.
Vanaf dag 5 zal er gelegenheid zijn om samen met de kraamverzorgster een video over het Shaken Baby Syndroom te kijken. Zij zal met jullie stilstaan bij het feit dat het soms erg wennen is aan een kindje, zeker als het (onbegrepen of veel ) huilt.

De verloskundige is eindverantwoordelijk voor het verloop van het kraambed en komt in de eerste week regelmatig langs voor begeleiding. In overleg met de kraamverzorgster en de kraamvrouw kijkt ze of alles normaal verloopt en indien nodig onderzoekt ze zelf moeder of  baby. Bij problemen of vragen wordt er extra begeleiding gegeven. Bij  problemen neem je contact op met de verloskundige.

De huisarts wordt middels een baringsverslag op de hoogte gesteld van de bevalling, deze verzenden wij via zorgmail. Bij problemen is er overleg tussen de verloskundige en huisarts.

De kraamverzorgster zorgt aan het einde van het kraambed voor de overdracht naar het consultatiebureau. De wijkverpleegkundige neemt contact met jullie op voor een huisbezoek. Vanaf dat moment neemt het consultatiebureau de zorg over.

 

bereikbaarheid

SPOED

06 - 535 486 31

Dienstdoende verloskundige;

voor bevalling, bij klachten of als je ongerust bent.Krijg je de voicemail spreek dan je naam, adres en telefoonnummer in, dan bellen we altijd terug. Binnen 10 minuten geen reactie, bel dan nogmaals.

NIET DRINGENDE VRAGEN

073 - 521 07 64

De assistente is te bereiken op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en woensdag en donderdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Niet dringende vragen of annuleren van je afspraak (minimaal 24 uur tevoren) kan ook per mail info@belle-vie.nl

BELLEN DOOR ZIEKENHUIS

073 - 553 20 20

Als je ons, om welke reden dan ook echt niet kunt bereiken, dan kun je ons door het ziekenhuis laten bellen.