Belle Vie is zwanger

Deze voorlichtingsavond is bedoeld voor zwangeren tot 20 weken en haar partner. Er komen drie professionals aan het woord; de verloskundige, de diëtiste en de bekkentherapeut.

Je lichaam verandert en daar kunnen kwalen bij horen. Hoe onderscheid je een kwaal van een klacht? Hoe zorg je ervoor dat je baby de optimale mogelijkheid krijgt om gezond ter wereld te komen?

Tijdens deze avond krijgen jullie van één van onze verloskundigen antwoord op onder andere deze vragen.Naomi de Werdt, diëtiste gaat in op gezonde voeding en gewichtstoename tijdens de zwangerschap. Bekkenfysiotherapeut Margriet Pompe geeft informatie over de verandering in het bekken en het voorkómen van bekkenklachten 
 

bereikbaarheid

SPOED

06 - 535 486 31

Dienstdoende verloskundige;

voor bevalling, bij klachten of als je ongerust bent. Krijg je de voicemail spreek dan je naam, adres en telefoonnummer in, dan bellen we altijd terug. Binnen 10 minuten geen reactie, bel dan nogmaals.

NIET DRINGENDE VRAGEN

073 - 521 07 64

De assistente is te bereiken: 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Ook voor niet dringende vragen of annuleren van je afspraak (minimaal 24 uur tevoren)
Dit kan ook per mail info@belle-vie.nl

BELLEN DOOR ZIEKENHUIS

073 - 553 20 22


Kun je ons om welke reden echt niet bereiken, laat ons dan via de Oudste van Dienst van de verloskamers in het JBZ bellen.