Deze voorlichtingsavond is bedoeld voor dames tussen de 27 en de 35 weken zwagerschap, verzorgd door één van onze verloskundigen en een kraamverzorgende.

Wat bevalt het best? En hoe zorg je ervoor dat je tevreden kunt terugkijken op de bevalling?

Aan het einde van deze avond hebben jullie een realistisch beeld van wat je kan verwachten van de bevalling. Eén van onze verloskundige zal uitleg geven over het normale verloop van een bevalling, over de mogelijkheden van pijnstilling en de keuze om thuis of in het ziekenhuis te bevallen. Daarnaast vertelt kraamverzorgster José Verhagen vanuit haar jarenlange ervaring over de eerste week na de bevalling. www.kraamzorg-plus.nl

bereikbaarheid

SPOED

06 - 535 486 31

Dienstdoende verloskundige;

voor bevalling, bij klachten of als je ongerust bent. Krijg je de voicemail spreek dan je naam, adres en telefoonnummer in, dan bellen we altijd terug. Binnen 10 minuten geen reactie, bel dan nogmaals.

NIET DRINGENDE VRAGEN

073 - 521 07 64

De assistente is te bereiken: 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Ook voor niet dringende vragen of annuleren van je afspraak (minimaal 24 uur tevoren)
Dit kan ook per mail info@belle-vie.nl

BELLEN DOOR ZIEKENHUIS

073 - 553 20 22


Kun je ons om welke reden echt niet bereiken, laat ons dan via de Oudste van Dienst van de verloskamers in het JBZ bellen.