Knipsel Sanquin.PNG

HIP studie

De HIP-studie is gestart!

Vanaf nu kunnen alle Rhesus D en Rhesus c negatieve zwangeren, na voorlichting, deelnemen aan de HIP-studie! Wij zullen jullie vragen om toestemming te geven restbloed te gebruiken voor de HIP-studie.

Dit is een onderzoek naar antistoffen tegen bloedplaatjes in de zwangerschsap. Tot nutoe werd bloed getest op antistoffen tegen rode bloedcellen, dit kan bloedarmoede of geelzucht bij de baby veroorzaken.

Antistoffen tegen bloedplaatjes kunnen leiden tot bloedingsproblemen bij de baby. De HIP-studie onderzoekt hoe vaak dat gebeurd, welke baby's een verhoogd risico lopen, is het te voorspellen en zijn bloedingsproblemen te voorkomen?

bereikbaarheid

SPOED

06 - 535 486 31

Dienstdoende verloskundige;

voor bevalling, bij klachten of als je ongerust bent.Krijg je de voicemail spreek dan je naam, adres en telefoonnummer in, dan bellen we altijd terug. Binnen 10 minuten geen reactie, bel dan nogmaals.

NIET DRINGENDE VRAGEN

073 - 521 07 64

De assistente is te bereiken op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en woensdag en donderdag van 8.30 tot 16.30 uur.

Niet dringende vragen of annuleren van je afspraak (minimaal 24 uur tevoren) kan ook per mail info@belle-vie.nl

BELLEN DOOR ZIEKENHUIS

073 - 553 20 20

Als je ons, om welke reden dan ook echt niet kunt bereiken, dan kun je ons door het ziekenhuis laten bellen.