online community.jpg

Online Community

Community
In deze periode waarin sociale contacten beperkt zijn, is het moeilijker om contact met andere zwangeren te hebben om ervaringen en vragen uit te wisselen. En de aanwezigheid van het Covid-19 virus zelf kan ook zorgen voor meer spanningen en onzekerheid. Dit zijn risicofactoren voor stress. En langdurige stress kan aantoonbaar negatieve gevolgen voor de (on)geboren baby hebben.

De gezamenlijke zorgverleners in de geboortezorg hebben daarom een online Community opgezet. Wij kunnen je via dit nieuwe kanaal juiste informatie geven. Ook kunnen zwangeren en partners ervaringen en tips uitwisselen. Zo kunnen we elkaar psychisch ondersteunen en spanningen en angst verminderen. Door deze gesprekken kan er saamhorigheid en verbinding ontstaan in deze groep. De Community komt wekelijks digitaal bij elkaar gedurende één uur, drie weken achter elkaar. Houd onze website www.verlosdenbosch.nl in de gaten en je verloskundige of gynaecoloog kan er meer over vertellen. 

bereikbaarheid

SPOED

06 - 535 486 31

Dienstdoende verloskundige;

voor bevalling, bij klachten of als je ongerust bent. Krijg je de voicemail spreek dan je naam, adres en telefoonnummer in, dan bellen we altijd terug. Binnen 10 minuten geen reactie, bel dan nogmaals.

NIET DRINGENDE VRAGEN

073 - 521 07 64

De assistente is te bereiken: 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
dinsdag van 8.30 tot 13.00 uur

Niet dringende vragen of annuleren van je afspraak (minimaal 24 uur tevoren) kan ook per mail info@belle-vie.nl

BELLEN DOOR ZIEKENHUIS

073 - 553 20 22


Kun je ons om welke reden echt niet bereiken, laat ons dan via de Oudste van Dienst van de verloskamers in het JBZ bellen.