Wie is wie in onze praktijk

Werkwijze

Met elkaar staan wij voor goede verloskundige zorg. Wij hechten veel waarde aan een persoonlijke begeleiding, kwaliteit van zorg en een prettige samenwerking. We hebben om de beurt spreekuur, zodat jullie ons meerdere keren zullen zien en we zo kennis kunnen maken met elkaar. 
We hebben wekelijks een werkoverleg, zo zorgen we voor continuiteit en kwaliteit van zorg. Het voordeel van een wat grotere verloskundigenpraktijk is dat wij ons kunnen bekwamen in verschillende specialismen zoals echografie, kinderwensspreekuur en begeleiding bij borstvoeding.

Ook een goede samenwerking met andere beroepsgroepen vinden we van belang. Zo zijn we actief in het Verloskundig Samenwerkingsverband met de gynaecologen van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en in de Coöperatie van verloskundigen ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast hebben we regelmatig overleg met o.a. huisartsen, fysiotherapeuten en kraamcentra.

Een ander voordeel van meerdere verloskundigen in een praktijk is dat we in geval van ziekte, gelijktijdige bevallingen, vakantie en scholing dit voor elkaar kunnen opvangen. Zo blijft de continuïteit binnen de praktijk gewaarborgd.

We hebben wisselend dienst of spreekuur. De dienst duurt 24 uur en onze wisseling van dienst is om 19.30 uur. Om de kwaliteit van zorg hoog te houden en de laatste ontwikkelingen te blijven volgen nemen we actief deel aan bij- en nascholingen. Alle verloskundigen van de praktijk staan ingeschreven in het BIG- en Kwaliteitsregister voor Verloskundigen.

Samenwerking

Onze praktijk werkt nauw samen met het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Wij werken volgens protocollen die zijn opgesteld in het Verloskundig Samenwerkingsverband Den Bosch. Mochten er tijdens de zwangerschap redenen zijn voor extra controle dan kunnen we door de goede afspraken met de gynaecologen,snel terecht bij de juiste professional. Daarnaast werken wij nauw samen met de huisarts, kraamzorg, dietiste, lactatiedeskundige en jeugdgezondheidszorg.

Kwaliteit

Alle verloskundigen van onze praktijk staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Verloskundigen van onze beroepsvereniging de KNOV. Dat betekent dat wij middels bijscholingen onze kennis en vaardigheden up-to-date houden. Daarnaast zijn wij lid van de Coöperatie van Verloskundigen Den Bosch. 

Studenten

In onze praktijk begeleiden we regelmatig studenten. De opleiding tot verloskundige duurt vier jaar. Afhankelijk van het leerjaar gaan ze steeds meer zelfstandig werken tijdens hun stage. Hierover berichten we in onze wachtkamer en op de website.
Gedurende de stages leren de studenten de praktische uitvoering van het verloskundig vak. Studenten werken ten alle tijden onder begeleiding van een verloskundige. Hebben jullie vragen over of bezwaar tegen de aanwezigheid van een student laat ons dit dan weten.

bereikbaarheid

SPOED

06 - 535 486 31

Dienstdoende verloskundige;

voor bevalling, bij klachten of als je ongerust bent. Krijg je de voicemail spreek dan je naam, adres en telefoonnummer in, dan bellen we altijd terug. Binnen 10 minuten geen reactie, bel dan nogmaals.

NIET DRINGENDE VRAGEN

073 - 521 07 64

De assistente is te bereiken: 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Ook voor niet dringende vragen of annuleren van je afspraak (minimaal 24 uur tevoren)
Dit kan ook per mail info@belle-vie.nl

BELLEN DOOR ZIEKENHUIS

073 - 553 20 22


Kun je ons om welke reden echt niet bereiken, laat ons dan via de Oudste van Dienst van de verloskamers in het JBZ bellen.