kinkhoest.jpg

Kinkhoest: 22 wekenprik

Ondank een hoge vaccinatiegraad komt kinkhoest weer regelmatig voor. Iedereen kan kinkhoest krijgen, maar bij jonge, nog niet (volledig) gevaccineerde baby's is opname in het ziekenhuis nodig. Daarom heeft de Gezondheidsraad geadviseerd om zwangere vrouwen een kinkhoestvaccinatie aan te bieden.

De vaccinatie kan vanaf de 22e week in de zwangerschap gehaald worden en heet daarom de 22 wekenprik. De verloskundige geeft je tussen de 14 en 22 weken een informatiefolder en afsprakenkaart voor het JGZ mee. Je maakt dan zelf een afspraak bij het consultatiebureau bij jou in de buurt. 

De vaccinatie is gratis en niet verplicht. Voor een goede bescherming tegen kinkhoest bij een evt. volgende zwangerschap is het nodig opnieuw een 22 wekenprik te halen. 

Voor meer informatie: www.22wekenprik.nl

bereikbaarheid

SPOED

06 - 535 486 31

Dienstdoende verloskundige;

voor bevalling, bij klachten of als je ongerust bent. Krijg je de voicemail spreek dan je naam, adres en telefoonnummer in, dan bellen we altijd terug. Binnen 10 minuten geen reactie, bel dan nogmaals.

NIET DRINGENDE VRAGEN

073 - 521 07 64

De assistente is te bereiken: 
maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur

Ook voor niet dringende vragen of annuleren van je afspraak (minimaal 24 uur tevoren)
Dit kan ook per mail info@belle-vie.nl

BELLEN DOOR ZIEKENHUIS

073 - 553 20 22


Kun je ons om welke reden echt niet bereiken, laat ons dan via de Oudste van Dienst van de verloskamers in het JBZ bellen.