Knipsel corona.PNG

Corona-virus praktijk informatie

Corona-virus:

Het Corona-virus verspreidt zich steeds verder. Om zo goed mogelijk voor jou, andere moeders en hun ongeboren of pasgeboren baby's te zorgen, vragen we je aandacht voor het volgende.

Beste cliënt en partner, (14-03-2020 )

Op dit moment heerst er in Nederland een Coronavirus- (COVID 19) pandemie. Dat betekent dat veel mensen binnen een korte tijd hetzelfde virus hebben. Samen met alle verloskundigenpraktijken in de regio zijn er afspraken gemaakt omtrent het Coronavirus. Deze afspraken gelden tot in ieder geval 31 maart 2020. In deze brief informeren wij je hierover. Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd daarom de social media en de website van onze praktijk in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Antwoord op vragen over virus en zwangerschap
Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt, bijvoorbeeld wat je kunt doen om besmetting te voorkomen, of de baby risico loopt of wat je moet doen als je besmet bent. Voor het antwoord op dit soort vragen verwijzen wij naar de site van RIVM . Ook op deverloskundige.nl vind je informatie.

Voor de gezondheid en veiligheid van jou, je baby en die van ons, wijzen wij je op een aantal belangrijke zaken. Als je intensief contact hebt (gehad) met een persoon die het virus zou kunnen hebben, bijvoorbeeld omdat het een huisgenoot is of iemand die in een risicogebied is geweest, kan hij of zij jou besmet hebben. Je kunt dan koorts krijgen (lichaamstemperatuur van 38 graden Celsius of hoger) en klachten als keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid, hoesten en/of benauwdheidsklachten. In dat geval, neem dan contact op met de huisarts.

Voor jullie en onze gezondheid en veiligheid wijzen wij je op een paar belangrijke zaken:

- Was regelmatig je handen
- Hoest of nies in je elleboog
- Gooi papieren zakdoekjes direct na gebruik weg
- Was handen regelmatig of wrijf ze in met handalcohol
- Schud geen handen en begroet mensen liever niet met kussen
- Houd sociale afstand

Aanpassing van onze praktijkorganisatie tijdens de grieppandemie

Om de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord te kunnen blijven geven, hebben wij samenwerkingsafspraken gemaakt met omliggende verloskundigenpraktijken, huisartsen en ziekenhuizen:

Cliënten die de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden in de dagen vóór deze afspraak gebeld door de verloskundige. Zij belt met een anoniem nummer en zal de controle indien mogelijk met beeldbellen verrichten.
Tussen 16-27 weken zwangerschap zijn medisch gezien geen controles noodzakelijk en worden deze dan ook niet gedaan, tenzij deze echt nodig zijn (zoals de 20 weken echo).
Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen je bloeddruk en je buik controleren.
Vragen beantwoorden we telefonisch.
Wij vragen je daarnaast ook om alleen naar deze controle toe te komen en geen kinderen of partner mee te nemen. Kinderen en partners kunnen uiteraard wel via videobellen mee kijken en luisteren.
De termijnecho en 20-weken echo blijven staan, alle andere echo’s komen te vervallen. Tenzij deze medisch noodzakelijk zijn, dit bekijken we individueel.
De 6 weken nacontrole doen we ook telefonisch.
Groepsbijeenkomsten, zoals informatieavonden en Centering Pregnancy-bijeenkomsten worden afgelast, in ieder geval tot 1 april 2020.
Sta je op het punt van bevallen? De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft, tenzij het medisch gezien noodzakelijk is dat je in het ziekenhuis bevalt. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel.
Wanneer je gaat bevallen in het ziekenhuis mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis.
Ook kraamvisite na de bevalling is niet gewenst in het ziekenhuis. Beval je thuis, vraag het kraambezoek alleen langs te komen als ze geen ziekteverschijnselen hebben. Uiteraard is ook in deze situatie het overwegen waard enkel noodzakelijk bezoek te ontvangen.
Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd.
Verder gelden voor zwangeren dezelfde maatregelen als voor niet-zwangeren. Houd daarom het nieuws in de gaten en volg de algemene richtlijnen van het RIVM op.
Kraamvisites thuis doen wij ook telefonisch, tenzij er een andere reden is dat we langs moeten komen.
Kraamverzorgende worden tijdens de kraambedcontroles thuis waar nodig digitaal ondersteund door de verloskundige.
Alle praktijken in de regio doen hun best om de kans op besmetting en daarmee verspreiding zo klein mogelijk te houden. Wij hebben met elkaar afgesproken elkaar te helpen wanneer er onverhoopt toch verloskundigen zijn die ziek worden. Op deze manier blijft de kwaliteit van de zorg optimaal. Wij doen er alles aan om deze bijzondere periode in jullie leven op de juiste manier te begeleiden.

Veranderingen in onze praktijkruimte in verband met verspreiding van het virus

Je zult merken dat wij in onze praktijk een aantal zaken hebben aangepast. Om besmetting te voorkomen hebben wij bijvoorbeeld de lectuur en het speelgoed uit de wachtkamer gehaald. Ook nemen wij speciale schoonmaakregels in acht en gebruiken wij zo nodig hygiënische hulpmiddelen.

Tot slot
Wij – zorgverleners in het hele land – moeten keuzes maken in urgentie en welke zorg essentieel is en welke (even) niet. Een keuze die we in basis niet zouden willen maken: jullie zijn allemaal urgent en belangrijk! Helaas ontkomen we even niet aan bovenstaande maatregelen en willen we er juist zo voor zorgen dat de (geboorte)zorg voor iedereen veilig is en toegankelijk blijft. We hopen op jullie begrip!

Wanneer je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven je zo goed mogelijk van zorg voorzien. Voor actuele informatie kun je ook op de website van onze praktijk kijken!

Met vriendelijke groet,  

Het team van verloskundigenpraktijk Belle Vie.

Praktijk                073 52 10 764

Dienst                  06 53 54 86 31

Update 22-03-20


- Kom alleen naar het consult of echo (geen partner en kinderen). Je partner mag wel meekijken d.m.v. videobellen

- indien je hoest of koorts hebt, kom NIET naar de praktijk, maar neem telefonisch contact met ons op

- alle consulten zijn op de Rodenborchweg en in Geffen. Op locatie Berlicum en Groote Wielen hebben wij momenteel geen spreekuur

- Wij bellen vóór het telefonisch of video consult met een anoniem telefoonnummer

- Via ons verloskundig computer systeem kunnen wij nu AVG-proof videoconsulten houden. Voorwaarde is wel dat jij als zwangere ‘Zwangerenportaal’ geactiveerd hebt. Inloggen op www.zwangerenportaal.nl en via Dashboard met button "Video Consult" wordt de persoonlijke digitale online spreekkamer zichtbaar. Voor een optimale verbinding adviseren wij gebruik te maken van Google Chrome op desktop (windows of mac).

- Tot nu toe is er nog een vrije keuze voor de plaats waar je wilt bevallen.

 

Veel gestelde vragen van zwangere vrouwen over COVID-19                     (Bron: NVOG)

 

Ben ik besmet met het Coronavirus?
Indicaties om verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

 

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is. 

 

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?
Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

 

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?
Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

 

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?
Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

 

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19 heb?
Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

 

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?
In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.
 

Heb je vragen over bovenstaande, neem dan gerust contact met ons op.

 

bereikbaarheid

SPOED

06 - 535 486 31

Dienstdoende verloskundige;

voor bevalling, bij klachten of als je ongerust bent. Krijg je de voicemail spreek dan je naam, adres en telefoonnummer in, dan bellen we altijd terug. Binnen 10 minuten geen reactie, bel dan nogmaals.

NIET DRINGENDE VRAGEN

073 - 521 07 64

De assistente is te bereiken: 
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 16.30 uur
dinsdag van 8.30 tot 13.00 uur

Niet dringende vragen of annuleren van je afspraak (minimaal 24 uur tevoren) kan ook per mail info@belle-vie.nl

BELLEN DOOR ZIEKENHUIS

073 - 553 20 22


Kun je ons om welke reden echt niet bereiken, laat ons dan via de Oudste van Dienst van de verloskamers in het JBZ bellen.